اجرای نمای چوب ترمو در شهرستان فسا

مشخصات طرح

کاربری: مسکونی

مکان پروژه: فسا

آرشیتکت: گروه طراحی بارساو

اجرا شده توسط تیم اجرایی شرکت بناافروزان