اطلاعات فنی و آموزش


روش نصب چوب پلاست

 

شبکه های پروفیل زیرسازی به فاصله های ۴۰cm تا ۳۰ از یکدیگر در زیر توسط کلیپس های مخصوصی به گونه ای چیدمان می شوند که چوب پلاست ها بر روی آن با فاصله ای کاملاً یکسان و استاندارد، بدون هیچ گونه لغزشی نصب شوند.

نصب چوب پلاست

تصویر ۱- روش نصب چوب پلاست

برخی نکات نصب چوب پلاست در نما:

پیش از نصب چوب پلاست، رعایت برخی جزئیات اجرایی حائز اهمیت است:

ادامه مطلب

فرایند تولید چوب پلاست

فرآیند تولید چوب پلاست:

کامپوزیت های چوب پلاستیکی Wood-plastic  composite که امروزه به اختصار wpc نامیده می شوند، کامپوزیت هایی هستند که از ترکیب موادی همچون الیاف چوب طبیعی، پلاستیک و ترمو پلاستیک ها ساخته می شوند. این مواد پس از ترکیب در دستگاه های اکسترود تشکیل یک خمیر قوام گرفته را می دهند که ماده اولیه این نوع کامپوزیت می باشد.

پس از تشکیل این ماده اولیه و تهیه پروفیل ها و مقاطع متنوع، هر نوع رزین و مواد ترکیبی نیز به آنها افزوده می شود و در آخرین مرحله این مواد در قالب ها شکل گرفته و خشک می شوند .

 

فرایند تولید چوب پلاست

تصویر ۱- فرایند تولید چوب پلاست

ادامه مطلب