چوب پلاست

پروژه مسکونی همت شمالی

مشخصات پروژه

مکان: خیابان همت شمالی، کوچه ۳۰

مقطع چوب ترمو  Shp Pine 20*116

کد رنگ Kiefer