چوب ترمو

پروژه مسکونی آرین – قصرالدشت

مشخصات پروژه

مکان: خیابان قصرالدشت، خیابان منبع آب، کوچه ۷، انتهای کوچه ۷/۸

کدرنگ Teak

مقطع چوب ترمو Shp Pine 20*116

روش نصب: استفاده از کلیپس آلومینیوم