طراحی داخلی تجاری - بنا افروزان

طراحی داخلی / تجاری

مشخصات طرح                                                Interior Design

طراحی داخلی / کاربری: غرفه تجاری سامسونگ

مکان پروژه:شیراز، خیابان توحید، پاساژ صوت و تصویر