روش نصب چوب پلاست

 

شبکه های پروفیل زیرسازی به فاصله های ۴۰cm تا ۳۰ از یکدیگر در زیر توسط کلیپس های مخصوصی به گونه ای چیدمان می شوند که چوب پلاست ها بر روی آن با فاصله ای کاملاً یکسان و استاندارد، بدون هیچ گونه لغزشی نصب شوند.

نصب چوب پلاست

تصویر ۱- روش نصب چوب پلاست

برخی نکات نصب چوب پلاست در نما:

پیش از نصب چوب پلاست، رعایت برخی جزئیات اجرایی حائز اهمیت است:

  1. پیش از نصب چوب پلاست در نما حتماً از تراز بودن زیرسازی اطمینان حاصل نمایید.
  2. پیش از نصب چوب پلاست با روش پیچ نمایان روی پروفیل زیرسازی،از روکوب چوبی -چوب زیرسازی- استفاده شود.
  3. چوب زیرسازی با حداقل ابعاد ۳۰*۴۰ میلی متر تهیه شود.
  4. چوب پلاست ها را قبل از شروع عملیات نصب مطابق با نقشه  و زیرسازی آهنی برش دهید.
  5. فواصل پیچ های نصب به زیرسازی چوب پلاستیک ، محور تا محور، حدود ۴۰ سانتی متر باشد، این فاصله در مورد کفپوش حدود ۳۰ سانتی متر است.
  6. فواصل پیچ های نصب به زیرسازی چوبی از سر چوب تا وسط اولین پیچ بین ۴ تا ۶ سانتیمتر باشد.
  7. پیچ برای نصب چوب پلاست های الواری یا دکینگ روی زیرسازی چوبی  باید از جنس گالوانیزه یا استیل باشد.
  8. در هر اتصال، نصب ۲ پیچ  به صورت متقارن به چوب زیرسازی توصیه می گردد.
  9. چوب پلاست در اثر افزایش درجه حرارت ابتدا در طول انبساط می یابد و اگر نتوانست، در عرض می تابد. لازم است که مطمئن شوید چوب پلاست ها، فضای مورد نیاز برای بازی در طول را داشته باشند. به عبارت دیگر در انتهای کار حداقل ۱۵ میلی متر فاصله با دیوار یا قسمت انتهایی کار وجود داشته باشد.