شرکت ساختمانی بنا افروزان

آدرس شرکت:

شیراز، خیابان نارون، نبش چهارراه خاکشناسی، مجتمع تجاری-اداری ارم ، طبقه دوم، واحد ۲۰۶

تلفن های تماس:   ۳۲۲۷۶۸۹۲-۷۱-۹۸+  ۹۱۷۲۰۴۱۷۰۰-۹۸+     ۹۱۷۳۱۳۶۹۷۳ -۹۸+ / ۳۳۲۹۲۶۱۶-۷۱-۹۸+

پست الکترونیک:  banafroozan.con.co@gmail.com  /  sale@banaafroozan.com

کدپستی:         ۳۳۲۷۸-۷۱۴۳۸